БОГОМИЛ РАЙНОВ И НИКОЛАЙ РАЙНОВ в архива на БНТ

nikolayraynov-web-007

БОГОМИЛ РАЙНОВ И НИКОЛАЙ РАЙНОВ
БОГОМИЛ РАЙНОВ
Регистрационен номер: ПШ 2206 КОПИЕ ФОНД А

Копия: ПШ 2183

Заглавие в ефир: ЕРОС И ТАНАТОС – 1 СЕРИЯ

Производител/Страна, Фирма/: ГЛАВНА ИДЕЛОГИЧЕСКА РЕДАКЦИЯ, РЕД. ЛЪЧ

Оргинален език: български

Жанр: беседа

Епоха,период: 70-те години

Област, страна: Дания, Копенхаген

Сценарист: /Райнов Богомил/

Режисьор: /Чернев Неделчо/

Оператор: /Коларов Димо/

Редактор: /Кеворкян Кеворк/

Забележки: <Б 42 94> * <14-18.11.94>

Картина: 2 ч. 684 м 35 мм чб. 24,00

Звук: опт.

Анотация: Беседа на /Райнов Богомил/ на тема масовата култура. За фон служат кадри от /Копенхаген/ – улици, витрини, плакати за филми, порнографски плакати, книги, списания, комикси за деца. Разглежда /масова култура/ като буржоазна култура, съобразена с ниския критерий на масовата публика, създадена от буржоазията, смятаща се за духовен водител на народните маси. Отбелязва, че тази култура принизява изкуството. В класовото общество той вижда две линии на художествено творчество – официалното изкуство и фолклора. В буржоазния свят съществува масова и елитарна култура, предназначена за определен елит. Цитира някои буржоазни философи, които смятат, че голямото изкуство е чуждо и враждебно на народа – Ницше, Шпендлер, Ортега. В кадър творби на авангардисти. Б. Райнов чете стихове на авангардист – съчетание на звуци и думи без смисъл.

Регистрационен номер: ПШ 2207 КОПИЕ ФОНД А

Копия: ПШ 2184

Дата на постъпване: 1974

Заглавие в ефир: ЕРОС И ТАНАТОС – 2 СЕРИЯ

Производител/Страна, Фирма/: ГЛАВНА ИДЕЛОГИЧЕСКА РЕДАКЦИЯ, РЕД. ЛЪЧ

Оргинален език: български

Жанр: беседа

Епоха,период: 70-те години

Област, страна: Дания, Копенхаген

Сценарист: /Райнов Богомил/

Режисьор: /Чернев Неделчо/

Оператор: /Коларов Димо/

Редактор: /Кеворкян Кеворк/

Забележки: <Б 42 94> * <14-18.11.94>

Картина: 2 ч. 627 м 35 мм чб. 22,00

Звук: опт.

Анотация: /Райнов Богомил/ продължава да развива темата за /масова култура/. Свързва развитието на науката и техниката с увеличаване формите на информацията и във връзка с това с необходимостта от повече свободно време, за да могат работещите да консумират масовата култура, произвеждана и продавана от буржоазията. Нейното идеологическото въздействие се проявява в обективна информация и аполитечно поведение. На преден план излиза принципът на евизионизма – публиката се задоволява с това, което липсва в живота й. Затова й се предлага въображаемо щастие, бягство от грижите на живота. Издига се като идеал благополучието на еснафа – в литературата, киното, телевизията. Всичко това е съпроводено с протеста на новото поколение срещу безсмислеността на еснафското вегетиране. Водещият се спира на възгледа на Фройд за инстинктите като двигатели на поведението. Кадри: улици на Копенхаген, атрактивни плакати на филми, книги с любовна тематика, списания, фотоси на хипита.

Регистрационен номер: ПШ 2208 КОПИЕ ФОНД А

Копия: ПШ 2185 КОПИЕ

Заглавие в ефир: ЕРОС И ТАНАТОС – 3 СЕРИЯ

Производител/Страна, Фирма/: ГЛ.ИДЕОЛОГИЧЕСКА РЕДАКЦИЯ, ЛЪЧ

Оргинален език: български

Жанр: беседа

Епоха,период: 70-те години

Област, страна: Дания, Копенхаген

Сценарист: /Райнов Богомил/

Режисьор: /Чернев Неделчо/

Оператор: /Коларов Димо/

Редактор: /Кеворкян Кеворк/

Забележки: <Б 44 94> * <28.11. – 2.12.94>

Картина: 2 ч. 684 м 35 мм чб 24,00

Звук: опт.

Анотация: /Райнов Богомил/ разглежда темата за /насилие/то, пропагандирано чрез масовия художествен продукт – телевизия, филми, преса, литература, където престъпникът се представя като положителен герой. Откъси от филми със сцени с насилие, от военни филми, списания за мъже, рекламиращи мъжката сила, комикси, криминални романи, книги на Мики Спилейн, шпионски романи, улици на Копенхаген, витрини с книги, списания.

Регистрационен номер: ПШ 2209 КОПИЕ ФОНД А

Копия: ПШ 2186 КОПИЕ

Заглавие в ефир: ЕРОС И ТАНАТОС – 4 СЕРИЯ

Производител/Страна, Фирма/: ГЛ.ИДЕОЛОГИЧЕСКА РЕДАКЦИЯ, ЛЪЧ

Оргинален език: български

Жанр: беседа

Епоха,период: 70-те години

Област, страна: Дания, Копенхаген

Сценарист: /Райнов Богомил/

Режисьор: /Чернев Неделчо/

Оператор: /Коларов Димо/

Редактор: /Кеворкян Кеворк/

Забележки: <Б 44 94> * <28.11. – 2.12.94>

Картина: 2 ч. 627 м 35 мм чб 22,00

Звук: опт.

Анотация: /Райнов Богомил/ продължава темата за шпионския роман и го разглеждда, освен като роман на насилието, и като политически роман, засягащ сигурността на дадена страна, като оръжие на студената война. Спира се на романите на /Флеминг/ и на неговия герой – /Джеймс Бонд/ – безсърдечен, брутален и жесток, на романите на /Брюс Жан/ и на /Джон Льо Каре/ , на продукцията на ужаса на режисьора /Полански Роман/ . Водещият разглежда сексуалната революция като революция на разпада. нощни кадри със светлинни реклами, еротични плакати и преса, витрини.

Регистрационен номер: ПШ 2210 КОПИЕ ФОНД А

Копия: ПШ 2187

Дата на постъпване: 1973

Заглавие в ефир: ЕРОС И ТАНАТОС – 5 СЕРИЯ

Година на производство: 1973

Производител/Страна, Фирма/: ГЛАВНА ИДЕОЛОГ. РЕДАКЦИЯ, РЕД. ЛЪЧ

Оргинален език: български

Жанр: беседа

Епоха,период: 70-те години

Област, страна: Дания, Копенхаген

Сценарист: /Райнов Богомил/

Режисьор: /Чернев Неделчо/

Оператор: /Коларов Димо/

Редактор: /Кеворкян Кеворк/

Забележки: <Б 47 94> * <19-23.12.94>

Картина: 1 ч. 574 м 35 мм чб 20,00

Звук: опт.

Анотация: Водещият /Райнов Богомил/ се спира на мястото, което заема еротиката в масовата култура. Разглежда стрийптиза като повсеместно явление, обявено за 8-мо изкуство. Спира се на еволюцията на нравите, довели до сексуализация на съвременния западен филм, където леглото се е превърнало в основен декор, на специализираната в това отношение преса, достигнала разцвет в Дания и Швеция. Обръща внимание и на тенденцията към фетишизъм вследствие деградацията на сексуалния вкус – подмяната с извратеност. Отбелязва навлизането на еротиката в големите произведения на киноизкуството – италианските филми Голямото плюскане, Последно танго в Париж, Дълбокото гърло. Кадри: фотоси на разголени жени, снимки от списание Плейбой, плакати за порнографски филми, еротични списания, специализирани магазини, Богомил Райнов по улиците на Копенхаген, хора по улиците.

Регистрационен номер: ПШ 2211 КОПИЕ ФОНД А

Копия: ПШ 2188

Дата на постъпване: 1973

Заглавие в ефир: ЕРОС И ТАНАТОС – 6 СЕРИЯ

Година на производство: 1973

Производител/Страна, Фирма/: ГЛАВНА ИДЕОЛОГ. РЕДАКЦИЯ РЕДАКЦИЯ ЛЪЧ

Оргинален език: български

Жанр: беседа

Епоха,период: 70-те години

Област, страна: Дания, Копенхаген

Сценарист: /Райнов Богомил/

Режисьор: /Чернев Неделчо/

Оператор: /Коларов Димо/

Редактор: /Кеворкян Кеворк/

Водещ: /Райнов Богомил/

Забележки: <Б 47 94> * <19-23.12.94>

Картина: 1 ч. 598 м 35 мм чб. 21,

Звук: опт.

Анотация: Водещият /Райнов Богомил/ проследява отражението на сексуалната революция в изобразителното изкуство, литературата, театъра, музиката, проникването на порнографията в комиксите, илюстрацията, рекламата, сувенирите и т.н. Определя стойността на сексуалното освобождение от многовековнште забрани като освобождение на човека от всичко съкровено човешко, като прерастване на естествената необходимост в разгул и извратеност. Целта на всичко това, според водещия е т.н. профилактика на заразата – да се внасят в съзнанието на хората частични зарази, които да противодействуват на най опасната – тази на комунизма. Пред паметника на /Малката сирена/ – героинята на Андерсен, превърнала се в символ на Копенхаген, Богомил Райнов разсъждава за преходното и непреходното. В кадър паметници и улици на града, бронзов паметник на /Андерсен/, деца.

Регистрационен номер: 30000 ОРИГИНАЛ ФОНД А

Заглавие в ефир: БОГОМИЛ РАЙНОВ

Заглавие на рубриката/серията: КОРЕНИ

Година на производство: 1977

Производител/Страна, Фирма/: ЛИК

Оргинален език: български

Жанр: очерк

Епоха,период: 1977

Област, страна: България

Сценарист: /Кеворкян Кеворк/

Режисьор: /Ковачева Нина/

Забележки: <Б 20 93> * <1-4.06.93 г.>

Картина: 1 ч. 474 м 16 мм цв. 41,30

Звук: 1 ч. 474 м 16 мм

Анотация: Писателят /Райнов Богомил/ говори за корените на своето творчество, за детските си години, за родителите си, за родния си дом на ул. Братя Миладинови в столицата. Споделя мисли за времето, което е прекарал в Париж, заедно с родителите си, за завръщането си в България и ученическите си години, за човешките стойности, за първите си стихотворения, свързани с идеите на комунизма, за приятелството си с /Вапцаров Никола/ , за първата си книга, за любовта си към изобразителното изкуство. Снимки в дома му.

Регистрационен номер: 04370 ОРИГИНАЛ ФОНД А

Дата на постъпване: 1969

Заглавие в ефир: ГОСТУВА НИ БОГОМИЛ РАЙНОВ

Година на производство: 1969

Производител/Страна, Фирма/: ЛИК

Жанр: рецитал

Сценарист: /Георгиев Методи/

Режисьор: /Панайотова Сл./

Оператор: /Петров Димитър/

Забележки: <Б 44 94> * <28.11. – 2.12.94>

Картина: 1 ч. 171 м 16 мм ч/б 15,45″

Звук: 1 ч. 171 м 16 мм

Анотация: /Райнов Богомил/ рецитира свои стихове на фона на графики.

Носител: лента 16 мм

Времетраене: 0,50

Звук: без звук

Цвят: ч/б

Производител: ИНФОРМАЦИЯ

Дата на събитието: 20.06.1979

Заглавие: БЪЛГАРИЯ

Анотация и кадри: С /търж.събрание/ организирано от к-т за култура, БАН и тв.съюзи на писателите, художниците, журналистите и филмовите дейци бе отбелязана 60-та /годишнина/ от рождението на писателя /Райнов Богомил/ . Кадри: ОП зала; БП надпис-60 години; събранието открива зам.предс.к-т култура /Левчев Любомир/ ; присъстват предс.ДС /Живков Тодор/ , предс.СБХ /Русев Светлин/ , предс.к-т култура /Живкова Людмила/ , чл.ДС /Лилов Александър/ , зав.отдел Агитация и пропаганда към ЦК /Михайлов Стоян/ , зам.мин.предс. /Йорданов Георги/ , зав.отдел Култура към ЦК /Павлов Любомир/ ; зам.предс.ДС /Джагаров Георги/ прочита указ за награждаване на Райнов с /орден Г.Димитров/ ; Живков връчва ордена на Райнов; аплодисменти; БП /Узунов Дечко/ ; БП Райнов.

Номер на касета: Б-68-136

Носител: лента 16 мм

Времетраене: 3,15

Звук: без звук

Цвят: ч/б

Производител: ИНФОРМАЦИЯ

Дата на събитието: 20.05.1968

Заглавие: БЪЛГАРИЯ

Анотация и кадри: В залата на /НС/ се проведе първия /конгрес/ на /СБП/ . Кадри: залата; делови президиум: предс.СБП /Джагаров Георги/ , предс.КИК /Матев Павел/ , писателите /Габе Дора/ , /Даскалов Стоян Ц./ , /Райнов Богомил/ , /Хайтов Николай/ , /Станев Емилиян/, /Ламар-Лалю Маринов/, /Исаев Младен/ ; конгреса открива /Стоянов Людмил/ ; доклад на Джагаров; изказвания /Фучеджиев Дико/ , /Божилов Божидар/ , чл.Президиум НС и предс.ЦСБП /Коритарова Роза/ , Райнов, Хайтов, /Тенев Любомир/ , /Караславов Георги/ ; на заседанието присъстват – първи секр.ЦК БКП и мин.-председател /Живков Тодор/ , мин.вътр.търговия /Таков Пеко/ , предс.Бюрото НС акад. /Гановски Сава/ . Забележка: прехвълен на р.99е194 20,50-26,30.

Номер на касета: Б-67-490

Носител: лента 16 мм

Времетраене: 2,00

Звук: без звук

Цвят: ч/б

Производител: ИНФОРМАЦИЯ

Дата на събитието: 22.11.1967

Заглавие: ПОКЛОНЕНИЕ

Анотация и кадри: Във фоайето на /Нар.театър/ интелектуалци, държавници и граждани отдадоха последна почит на поета /Башев Владимир/ . Кадри: фоайето на театъра; саркофага с тялото на Башев; на почетна стража: първи секр.ЦК БКП и мин.-предс. /Живков Тодор/ , чл.Президиум НС /Павлов Тодор/ , секр.ЦК /Коцев Венелин/ , предс.СБП /Джагаров Георги/ , писателя /Караславов Георги/ , първи секр.ДКМС /Атанасов Георги/ , предс.Комитет изк.и култура /Матев Павел/ , зав.отдел Изкуство и култура ЦК /Василев Крум/ и чл.Политбюро /Стрелков Лозан/ ; слово на Г.Атанасов и писателя /Райнов Богомил/ ; изнасяне на ковчега; венци; траурно шествие. ЗАБЕЛЕЖКА: прехв.на 16д03 от 1,00.

Носител: лента 16 мм

Времетраене: 0,25

Звук: без звук

Цвят: ч/б

Производител: ИНФОРМАЦИЯ

Дата на събитието: 12.05.1973

Заглавие: БЪЛГАРИЯ

Анотация и кадри: В изложбената зала на ул.Гурко 1 бе открита самостоятелна /изложба/ на зам.предс.СБХ художника /Русев Светлин/ . Кадри: ОП изл.зала; БП /картини/ на Русев; офиц.гости: зав.отдел Култура и изкуство към ЦК /Лилов Александър/ , предс.КИК /Матев Павел/ , зам.предс.ДС /Джагаров Георги/, зав.предс.КИК /Живкова Людмила/ ; реч на писателя /Райнов Богомил/ ; Русев приема поздравления; гостите разглеждат изложбата. ЗАБЕЛЕЖКА: прехв.на DA 328 от 93,18.

Носител: лента 16 мм

Времетраене: 4,30

Звук: без звук

Цвят: ч/б

Производител: ИНФОРМАЦИЯ

Дата на събитието: 29.03.1975

Заглавие: БЪЛГАРИЯ

Анотация и кадри: В Галерията на ул.Шипка 6 в София бе открита /изложба/ Бешков-живописецът. Кадри: ОП сградата на галерията; ОП изл.зала; слово на предс.СБХ н.х. /Русев Светлин/ ; проф. /Райнов Богомил/ открива изложбата; Св.Русев поднася цветя на съпругата на Бешков; посетители разглеждат изложбата; /картини/ на /Бешков Илия/ . ЗАБЕЛЕЖКА: прехв.на DA 328 от 112,38.
Регистрационен номер: 29079 ОРИГИНАЛ ФОНД А

Копия: 29080

Заглавие в ефир: МИРЪТ – НАДЕЖДА НА ПЛАНЕТАТА – 1

Година на производство: 1977

Производител/Страна, Фирма/: ЛИК

Оргинален език: български

Жанр: документален

Епоха,период: 1977

Област, страна: България

Сценарист: /Стойчев Георги/

Режисьор: /Караджов Димитър/

Оператор: /Алтънков Димитър/

Забележки: <Б 26> * <9-13.11.92 г.>

Картина: 2ч 605м 16мм цв 53,

Звук: 2ч 605м 16мм

Анотация: Филмът отразява /международна писателска среща/ Мирът-надежда на планетата – 7-9.VI.1977 г. в София. Изказване на /Базен Ерве/ – Франция, /Зарев Пантелей/ – председател на Съюза на българските писатели, /Райнов Богомил/ , /Левчев Любомир/ , /Сароян Уйлям/ – САЩ, /Бионидо Ели/ – Кипър, /Гилен Николас/ – Куба, /Айлантус Чингис/ – СССР, /Ботико Пиетро/ – Италия, /Феко Елтън/ – САЩ, /Лагума Алекс/ – ЮАР, /Синг Арен/ – Индия, /Фишер Ервин/ – ФРГ, /Дервиш Махмуд/ – Палестина и /Чийвър Джон/ – САЩ. Послание от чуждестранните писатели до българските писатели чете /Андре Робер/ – председател на Международната асоциация на литературните критици. Прием на писателите, даден от /Живков Тодор/ . Писателите посещават архитектурни забележителности в различни градове на страната.

Регистрационен номер: 36317 ОРИГИНАЛ ФОНД А

Копия: 485д04

Дата на постъпване: 1979

Заглавие в ефир: МИРЪТ – НАДЕЖДА НА ПЛАНЕТАТА – 2

Година на производство: 1979

Производител/Страна, Фирма/: ЛИК

Оргинален език: български

Жанр: репортаж

Епоха,период: 1979

Област, страна: България

Сценарист: /Стойчев Георги/

Режисьор: /Караджов Димитров/

Оператор: /Алтънков Димитър/

Редактор: /Зенгилекова Светла/

Забележки: <Б 35 96> * <7-11.10.96> Ред. М.М.

Картина: 1 ч. 390 м 16 мм чб. 34,20

Звук: 1 ч. 390 м 16 мм

Анотация: Международна писателска среща на тема Мирът – надежда на планетата, състояла се през м. юли 1979 г. в /парк-хотел Москва/ – София. Отразен е ходът на срещата: – пристигането на участниците, откриването й от /Живкова Людмила/, изказвания на участници – /Алберти Рафаел/ – /Испания/, /Зарев Пантелей/ – България чете обръщение на Л. Ил. Брежнев, /Чийвър Джон/ – /САЩ/, /Сароян Уйлям/ – САЩ, представители от /Румъния/, /ГДР/, /Кипър/, /Франция/, /ЧССР/, /Комишвили Йосиф/ – СССР, /Райнов Богомил/ – България, /Несим Азис/ – /Турция/, /Солоухин Владимир/ – СССР, /Смит Ема/- /Англия/. Прием на /Живков Тодор/ с приветствие към участниците – без фонограма; обиколка с автобус из България /Рилски манастир/ – ОП на вътрешния двор. Сред участниците кратки кадри на /Продев Стефан/, /Габе Дора/, /Петкова Ваня/. Срещата е посветена на Международния ден на детето.

Регистрационен номер: 13575 ОРИГИНАЛ ФОНД А

Дата на постъпване: 1974

Заглавие в ефир: ДЕСЕТ ЗЛАТНИ РОЗИ

Година на производство: 1974

Производител/Страна, Фирма/: ПРОГРАМА

Оргинален език: български

Жанр: интервю

Епоха,период: 1974

Област, страна: България

Режисьор: /Николава Мария/

Оператор: /Николчев Сава/

Актьори: /Тончева Доротея//Коцев Константин//Господинов Кирил//Карамитев Апостол//Вачков Григор//Черкелов Георги/

Забележки: <Б 9 2005> С.К.

Картина: 1 ч 16 мм 25,00 чб

Звук: 1 ч 16 мм 25,00

Анотация: /Тончева Доротея/ и /Коцев Константин/ и /Райнов Богомил/ говорят за режисьора /Андонов Методи/. Интервю с /Икономов Владислав/ и /Господинов Кирил/ за участието си във филмите: /Шведски крале/ и /Александър Велики/. Кадри от филмите: /Бялата стая/, Шведски крале и Александър Велики.

Регистрационен номер: 42327 ОРИГИНАЛ ФОНД А

Дата на постъпване: 1981

Заглавие в ефир: ШЕДЬОВРИ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО

Заглавие на рубриката/серията: СТУДИО КУЛТУРА

Година на производство: 1981

Производител/Страна, Фирма/: БТ

Оргинален език: български

Жанр: репортаж

Епоха,период: ХIХв., ХХв., 1980г.

Област, страна: България

Сценарист: /Бешков Александър/

Режисьор: /Константинов Петко/

Оператор: /Мечкуевски Светослав/ /Василев Васко/

Редактор: /Китанов Борис/

Забележки: <Б 8 2006> П.М. Без надписи.

Картина: 1 ч 16 мм 37,40 цв

Звук: 1 ч 16 мм 37,40

Анотация: Изложба на шедьоври на /западноевропейско изобразително изкуство/ в/НХГ/ на /Шипка 6,ул./. Кадри: картини на Франциско Гоя, Алберхт Дюрер, Жан-Франсон Миле, Огюст Роден и др. В изложбата са включени – /индийска пластика/, /индийска миниатюра/, /японска пластика/, /японска миниатюра/, /живопис/, /скулптура/. За значението и ролята на изложбата говорят /Райнов Богомил/, /Русев Светлин/, /Нейков Атанас/, /Ненов Иван/. /Узунов Дечко/ разказва за влиянието на западно-европейското изкуство върху развитието на българската живопис.

Регистр. номер: кд 155д08

Редакция заявител: БТ

Дата на постъпване: 2008

Режим на ползване: ТВФ

Заглавие в ефир: В ПАМЕТ НА БОГОМИЛ РАЙНОВ

Дата на производство: 2008

Производител/страна,фирма/: ТВБ

Оригинален език: български

Жанр: докмнл

Епоха, период: 2007

Област, страна: България

Пьрво излъчване: 8.06.07

Забележки: БКН!

Технически характеристики: 11,28

Анотация: Няколко /интервю/та на хора, познавали и работили с класика на българската съвременна /литература/ /Райнов Богомил/ . Кадри: портрет на Б.Райнов, ч\б к. с Богомил Райнов: той чете доклад от трибуна. Интервюта с: /Цонев Коста/ – актьор, проф. /Ничев Иван/ – режисьор, /Свиленов Атанас/ – критик. Фрагм. от интервю на А.Свиленов с Б.Райнов.

Регистр. номер: КБ 2971

Редакция заявител: БТ

Дата на постъпване: 2003

Режим на ползване: ТВФ

Заглавие в ефир: ПО СВЕТА И У НАС

Дата на производство: 2003

Производител/страна,фирма/: ИНФОРМАЦИЯ

Оригинален език: български

Жанр: документален

Епоха, период: 2003

Област, страна: България

Пьрво излъчване: 06.09.03

Водещ: /Добрева Мира/

Технически характеристики: 24,53 от 24,35

Анотация: ПРОД. Зам.предс. на /БСП/ /Петков Румен/ във /Враца/ за /кмет/ските /избори/ – говори пред хора. Проверки в безмитните /магазин/и от /финанси/ министерство – /Велчев Милен/ в /Пловдив/ , пред журналисти, срещи в Асеновград. Увеличаване на помощите за деца ПК – /Христова Иванка/ зам.социален мин. 18 томна поредица на /Райнов Богомил/ /кнгизд/ – интервю с Б.Райнов в дома му. Пряко вкл. от /пл.Съединение/ в /Пловдив/ – строени роти, /пк.Съединението/ .
Регистр. номер: 95е772

Стари номера: 20872

Препратка номер: кв 236к01

Редакция заявител: БТ

Дата на постъпване: 1995

Режим на ползване: ТВф

Заглавие в ефир: ГЕНКО

Дата на производство: 1994

Производител/страна,фирма/: БНТ

Оригинален език: български

Жанр: докмнл

Епоха, период: 1993-1994

Област, страна: България

Пьрво излъчване: 26.1.94

Сценарист: /Пунчева Боряна/ /Цеков Виолет/

Режисьор: Б.Пунчева

Оператор: /Тодоров Войчех/

Технически характеристики: вр. 58,30

Анотация: Филм за художника /Генков Генко/ . Чрез своя своеобразен и колоритен стил той говори за изкуството, за живота, за взаимоотношенията си с хората. Показани са негови картини. За изкуството му говорят проф. /Райнов Богомил/ и /Радев Боян/ . За периода, прекаран от Генко Генков в психиатрията говори проф. д-р /Темков Иван/ . /Избр.изк/ /кв 236к01/

Регистр. номер: 96е165

Стари номера: ВСN 8225

Препратка номер: кд 770д05

Редакция заявител: БТ

Дата на постъпване: 1996

Режим на ползване: ТВФ

Заглавие в ефир: ТАЙНИТЕ НА ЛЮДМИЛА ЖИВКОВА

Дата на производство: 1996

Производител/страна,фирма/: ХУДОЖЕСТВЕНИ ПРОГРАМИ

Оригинален език: бълг.

Жанр: докмнл

Епоха, период: 80-те г. на ХХ в.

Област, страна: България

Пьрво излъчване: 4.5.96

Сценарист: /Тадаръкова Светослава/

Режисьор: /Джамбазов Ивайло/

Оператор: /Михневски Иван/ /Обрейков Иван/

Нещо: /Георгиева Снежана/

Технически характеристики: 30.30

Анотация: Втора част на предаването, посветено на /Живкова Людмила/ . Включени са /интервю/та с /Райнов Богомил/ , /Живков Тодор/ , /Левчев Любомир/ , /Балев Милко/ и /Мурджев Димитър/ – от /охрана/та на Людмила Живкова. Кадри: /погребение/то – процесията, полагат /ковчег/а, нейн портрет, надгробно слово на /Филипов Гриша/ ; Живков Тодор и /Живков Владимир/ сред присъстващите, опечалени; сградата на /НДК/ , пристигат делегати, /конгрес/ната зала, заседание на /12 конгрес/ на /БКП/ , /реч/ на Т.Живков; картини на /Рьорих Николай/ , посветени на /Хималаи/те ; /строеж/ на /мемориал/а /Знаме на мира/ , камбана, Л.Живкова открива мемориала /откриване/ ; /музей/ , експонати, /стара книга/ , галерия с картини /избр.изк/ /живопис/ ; НДК сега – /сергия/и /базар/ в коридорите, /анкета/ с граждани- какво е за вас Л.Живкова; фотоси на Л.Живкова; /поклонение/ пред тялото й в ритуалната зала, изнасянето на ковчега, /шествие/ след ковчега; арх. ч-б инт.с Л.Живкова. /кд 770д05/ .

Регистр. номер: ДА-387

Редакция заявител: БТ

Дата на постъпване: 2005

Режим на ползване: ТВФ

Заглавие в ефир: НОВИНАРСКИ АРХИВ

Дата на производство: 2005

Производител/страна,фирма/: НАП

Оригинален език: български

Жанр: дубли

Епоха, период: 1998-2003

Област, страна: България

Забележки: Сборна касета! Описана по таймкод!

Технически характеристики: 80,00

Анотация: 00.00.13 /МС/ , I кабинет на /Костов Иван/ -заседание,мин. /Божков Александър/ /Бакърджиев Евгений/ /Методиев Веселин/ /Тагарински Марио/ .00.02.47 /цирк/ 100 /годишнина/ – /плакат/ ,юбилеен спектакъл- /откриване/ ,дефилират актьорите,в ложата веце/президент/ /Кавалджиев Тодор/ , вод. /Драганов Драгомир/ , /акробатика/чен номер. 00.05.40 /Кришна/ри пред /пк.Съветска Армия/ -пеят, /танц/уват, /дете/,изп.на /ритуал/ . 00.09.05 /болница/ /операционна/ , зъбол.стол – пациент, очен лекар /преглед/ , II градска болница, АГ отделение, /кувьоз/ , апаратура. 00.21.20 /строеж/ работници, /кран/ . 00.25.05 /бул.Витоша/ , /дъжд/ , ул.движение, Национ.служба по заетостта – сграда. 00.27.20 /знаме/то на /ЕС/ , НИ държава, среща на /ОССЕ/ , /паметник/ци , /лунапарк/ , общ.сгради, катедрала. 00.30.25 Витошка, фасади, ОП. 00.31.45 /интервю/ с /писател/ят /Райнов Богомил/ , говори за /книга/та си /Моята непозната/ – дома му. 00.45.50 /аг.заетост/та – офис, /компютър/и , папки, картотека. 00.52.53 /НДК/ , /литература/на вечер, говори жена НИ, присъстват /Кисьов Венцислав/ и /Гранитски Иван/ , четат стихове /Петров Валери/ /Матев Павел/ и др. 01.02.30 Нова емисия от 100 лв. – банкнотата я представят на екран 08.12.2003 г. 01.06.17 държава НИ, /полиция/, ул.движение, общ.сграда. 01.08.57 /бебе/та в кувьози, /скенер/ . 01.12.01 /метро/то в /София/ – спирки. 01.16.50 /училище/ деца пресичат улица, светофар.

Регистр. номер: кд 172д06

Стари номера: ТВ 565

Редакция заявител: БТ

Дата на постъпване: 2006

Режим на ползване: ТВФ

Заглавие в ефир: ЛЮДМИЛА ЖИВКОВА-АРХИВ

Производител/страна,фирма/: БНТ

Оригинален език: български

Жанр: докмнл

Епоха, период: 1911-1981

Област, страна: България

Забележки: БНФН! Описана по таймкод!

Технически характеристики: 127,00

Анотация: 01.15.24 от ИФ-19 сн.на /Живков Тодор/ с ген.секр.на /КПСС/ /Брежнев Леонид/ , Т.Живков говори на /24 конгрес/ на /КПСС/ в /Москва/ ; срещи с Брежнев, /Де Гол Шарл/ /Франция/ , /Ганди Индира/ /Индия/ , /Кастро Фидел/ /Куба/ , /Чаушеску Николае/ /Румъния/ ; Живков говори в /ООН/ ;сн.с /Живков Владимир/ като войник, /клетва/та на Вл.Живков.01.29.00 от ИФ-3548 – Заседание на секция /култура/ в рамките на /12 конгрес/ на /БКП/ в /резиденция/ /Бояна/ . В президиума: Живкова, /Йорданов Георги/ , /Михайлов Стоян/ . Включва: ИФ-3548 – /Живкова Людмила/ открива първото заседание; реч /Райнов Богомил/ – 1 зам.пр.на /СБП/ – с край;01.43.45 от ИФ-3549- изказване на /Славков Иван/ – ген.дир.на /БТ/ ; ИФ-3550 – Л.Живкова закрива заседанието. 01.57.55 от ИФ-3649 – Среща на Политбюро с орденоносци и първенци от 7-та петилетка, проведена в зала 1 на /НДК/ , в президиума /Живков/ Т. , /Тодоров Станко/ , Живкова, /Танчев Петър/ , /Филипов Гриша/ , /Дойнов Огнян/ и др.

НИКОЛАЙ РАЙНОВ

Регистрационен номер: 87Е-575

Дата на постъпване: 11.06.87

Заглавие в ефир: КИНОПРЕГЛЕД Х 178\48г.

Производител/Страна, Фирма/: СХДФ

Жанр: журнал

Епоха,период: 1948

Област, страна: България,Унгария

Картина: вр. 12,30 от 51,20

Анотация: 1. Москва- преустройство на Малий театър. 2. Унгария – помощ за гръцкия народ. 3. Празник на лозаря в Ново село – говорят /Таков Пеко/ и /Трайков Георги/ . 4. Чествуване на юбилея на /Райнов Николай/ – писмо на Г.Димитров. /Павлов Тодор/ връчва орден на Н.Райнов. Поздравления на /Узунов Дечко/ , /Стоянов Людмил/ и студенти от худ.академия. 5. II /конгрес/ на /ОРПС/ – чествуване в завод Гранит. 6. Чествуване на Съветската армия в София – /Димитров Георги/ в посолството на /СССР/ в България.
Регистрационен номер: 50014

Дата на постъпване: 1984

Заглавие в ефир: НИКОЛАЙ РАЙНОВ

Заглавие на рубриката/серията: СТУДИО КУЛТУРА

Година на производство: 1984

Производител/Страна, Фирма/: СТУДИО КУЛТУРА

Оргинален език: български

Жанр: очерк

Епоха,период: 1984

Област, страна: България

Сценарист: /Бешков Александър/

Режисьор: /Стойков Михаил/

Оператор: /Начков Атанас/

Редактор: /Николова Снежана/

Анотация: ЗА ПРЕГЛЕД Изложба, организирана по случай 95 годишнината от рождението на /Райнов Николай/. Спомени на негови съвременници, интервюта с /Кръстев Кирил/, /Бешков Александър/, илюстративен материал от лични архиви.

Регистрационен номер: 61770 ОРИГИНАЛ ФОНД Б

Заглавие в ефир: НИКОЛАЙ РАЙНОВ – ТЮТЮНЕВИЯТ ЧОВЕК

Година на производство: 1989

Производител/Страна, Фирма/: ЛИК

Оргинален език: български

Жанр: очерк

Режисьор: /Вълев Христо/

Картина: 1ч 314м 16мм цв 27,30

Звук: 1ч 314м 16мм

Анотация: ЗА ПРЕГЛЕД. Фотоси на /Райнов Николай/; негови творби.
БОЯН РАЙНОВ

Регистр. номер: 97е180

Стари номера: BCN 8354

Редакция заявител: БТ

Дата на постъпване: 1997

Режим на ползване: ТВф

Заглавие в ефир: БЪЛГАРИ В ПАРИЖ

Дата на производство: 1997

Производител/страна,фирма/: Новини

Оригинален език: български

Жанр: докмнл

Епоха, период: 1997

Област, страна: Франция

Пьрво излъчване: 2.2.97

Сценарист: /Кънева Даниела/

Оператор: /Тончев Стоян/

Технически характеристики: 20,05

Анотация: Филмът представя столицата на Франция /Париж/ като люлка на свободния дух и като убежище на стотици талантливи и свободни /българи/ и ни среща с някои от тях. Кадри: /Париж/ -улици, хора, /архитектура/ , /Триумфална арка/ , /река/ /Сена/ , /заведение/ ; среща със световноизвестния скулптор /Райнов Боян/ – /избр.изк/ ,син на /Райнов Николай/ , който 50 год.не се е връщал в /България/ – /разгвр/ с твореца, /изложба/ на негови творби в зала, ателието му; снимки на певицата /Вартан Силви/ ; разговор с /Перо Красимира/ – ген.секр.на /асоцц/та /Силви Вартан за България/ ; разговор с /Франгова Йорданка/ – предс.на /дружст/то Фр.бълг.взаимопомощ; улици в Париж, /автобус/ , хора, паметници, /Айфелова кула/ . В разговорите с нашите сънародници те изразяват своята загриженост за състоянието на държавата ни и начините за помощ на бълг.народ.

Регистр. номер: КД 1338Д08

Стари номера: Е 13485

Редакция заявител: БТ

Дата на постъпване: 2008

Режим на ползване: ТВФ

Заглавие в ефир: РЕЦЕПТА ЗА КУЛТУРА

Дата на производство: 2008

Производител/страна,фирма/: ТВБ

Оригинален език: български

Жанр: журнал

Епоха, период: 2008

Област, страна: България

Пьрво излъчване: 4.10.08

Сценарист: /Дачев Юрий/ /Генова Екатерина/ /Вълчанова Ани/

Режисьор: /Младенова Росица/

Оператор: /Ангелов Георги/

Технически характеристики: 47,00

Анотация: Журналът съдържа: /Галерия Ракурски/ – /изложба/ на /Райнов Боян/ /скулпутра/ и платна на /Райнов Николай/ – мнения на /Йонева Лили/ и /Асса Греди/ . Постановката /Фенове/ по /Рахнев Елин/ и с реж. /Трифонова Иглика/ в /тт.Сълза и смях/ , фр. от /театър/лния спектакъл, инт. с Рахнев; Изпълнения на /цигулка/ на /Чолакова Ралица/ ; /Вивалди/ – /Есен/ от Четирите /годишни времена/ в изп. на /камерен оркестър/ и солистка /Георгиева Мила/ – в зала България. Изложба в /галерия Райко Алексиев/ на /Диманов Любен/ – /живопис/ни платна и инт. с него; Репортаж на /Вълчанова Ани/ за проекта /Всичко за мъжа/ на /Гьоте институт/ и /вк.39 грама/ . Изложба /фотография/ на крави в Гьоте институт на /Кюмер Урзула/ .

 

Check Also

Непоказвани снимки на Богомил Райнов и Николай Райнов

Най-голямата дъщера на Богомил Раойнов-Маня, ни предостави за публикуване в сайта тези снимки.Те са мил …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.